Czy Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.