Czy w składzie gospodarstwa domowego muszę wykazać dorosłego syna, który pracuje i na utrzymanie daje mi tylko niewielką kwotę pieniędzy?

Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez tę osobę (wnioskodawcę) wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nimi zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby (wnioskodawcy). Z powołanego artykułu wynika, że syn który stale z Panią zamieszkuje tworzy wspólne gospodarstwo domowe i należy wykazać go we wniosku oraz w deklaracji o dochodach i tym samym udokumentować Jego dochody.