Czy uprawnienia do Karty posiada dziecko, które jest w związku małżeńskim lub wychowuje własne dziecko/dzieci?

Nie. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego dziecko/dzieci.