Czy przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny uzależnione jest od sytuacji dochodowej?

Nie. Karta przyznawana jest niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.