Czy przyznanie Karty Rodziny Dużej uzależnione jest od sytuacji dochodowej?

Nie. Karta Rodziny Dużej przyznawana jest niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.