Czy przy ustalaniu uprawnień do zasiłku szkolne obowiązuje kryterium dochodowe?

Nie. Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.