Czy przy ustalaniu uprawnień do stypendium obowiązuje kryterium dochodowe?

Tak, Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi obecnie 514 zł.