Czy przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego do dochodu wliczona zostanie kwota przyznanego zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Nie. Zgodnie z definicją dochodu zawartą w ustawie o dodatkach mieszkaniowych do dochodu nie wlicza się m.in. dodatku energetycznego.