Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie jest pracownikiem zatrudnionym za podstawie stosunku pracy i nie ma prawa do urlopu wychowawczego na podstawie kodeksu pracy, a tym samym i do ww. dodatku.