Czy ma znaczenie wysokość dochodu przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny?

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego nie ma znaczenia dochód rodziny.