Czy ma znaczenie wysokość dochodu przy ubieganiu się o zasiłek dla opiekuna

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku dla opiekuna nie ma znaczenia kryterium dochodowe.