Czy ma znaczenie wysokość dochodu przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne?

Przy ustalaniu uprawnień do świadczenie pielęgnacyjnego nie ma znaczenia dochód rodziny.