Czy ma znaczenie wysokość dochodu przy ubieganiu się o specjalny zasiłek opiekuńczy?

Przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego ma znaczenie kryterium dochodowe. Nie może ono przekroczyć 764,00 zł. na osobę.