Czy Karta zostanie odebrana, kiedy dziecko zakończy naukę?

Zmiany danych zawartych we wniosku o wydanie Karty. które wystąpią w okresie, na jaki Karta została wydana, nie mają wpływu na uprawnienia wynikające z Karty.