Czy Karta Rodziny Dużej wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Rodziny Dużej wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.