Czy Karta Rodziny Dużej przysługuje pracującemu uczniowi lub studentowi?

Karta przysługuje pracującemu studentowi, uczniowi , bez względu na rodzaj szkoły uczelni, w której kontynuuje naukę pozostającemu na utrzymaniu rodziców.