Czy jeśli dziecko jest w trakcie studiów wyższych oznacza to, że kontynuuje naukę?

Tak, należy jednak pamiętać, że dziecko musi się legitymować orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek wtedy przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 r. życia.