Czy dokumentem potwierdzającym pozostawanie pod opieką lekarską może być karta ciąży?

Nie, nie może. Pozostawanie pod opieka medyczną musi być udokumentowane zaświadczeniem zgodnym z wzorem ministra zdrowia.