Czy decyzja w sprawie zasiłku szkolnego wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.