Czy decyzja w sprawie stypendium szkolnego wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.