Czy, aby otrzymać Wielkopolskie Karty Rodziny muszę być zameldowany w Poznaniu?

Nie. Karta przyznawana jest dla członków rodziny wielodzietnej, którzy zamieszkują na terenie miasta Poznania.