Czy, aby otrzymać Karty Rodziny Dużej wymagane jest zameldowanie w Poznaniu?

Tak. Karta Rodziny Dużej przyznawana jest dla członków rodziny wielodzietnej, którzy posiadają zameldowanie oraz zamieszkują na terenie miasta Poznania.