Co zrobić w przypadku zagubienia Karty Rodziny Dużej?

O fakcie utraty lub zniszczeniu Karty należy niezwłocznie poinformować Poznańskie Centrum Świadczeń .Aby otrzymać nową Kartę należy złożyć stosowny wniosek. Karta, której zniszczenie lub utrata zostały zgłoszone do Poznańskiego Centrum Świadczeń, podlega unieważnieniu.