Co zrobić w przypadku zagubienia Karty Dużej Rodziny?

O fakcie utraty Karty należy niezwłocznie poinformować Poznańskie Centrum Świadczeń .Aby otrzymać duplikat Karty należy złożyć stosowany wniosek. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od pobierania tej opłaty – decyzja w tym zakresie należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta który powinien rozpatrzyć każdą sprawę indywidualnie, w zależności od sytuacji rodziny.