Co gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają różne miejsca zamieszkania/zameldowania?

Program dotyczy poznańskich rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie miasta Poznania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci dlatego też warunkiem koniecznym jest posiadanie zameldowania oraz zamieszkania na terenie miasta Poznania.