Chciałbym ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, ale nie wiem jaki dochód przewidziany jest dla mojej czteroosobowej rodziny?

W gospodarstwie wieloosobowym dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 125 % kwoty najniższej emerytury, czyli 1 100,56 zł.