Chciałabym ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, ale nie wiem jaki dochód przewidziany jest dla 1 osoby?

W gospodarstwie jednoosobowym dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1 540,79 zł.