CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

Zniżki dla posiadaczy KDR obowiązują na bilety na większość wydarzeń organizowanych przez Centrum. Rodzaj i wysokość zniżki są ustalane indywidualnie dla każdego wydarzenia. Informacja o rodzaju zniżki jest każdorazowo umieszczana we wszystkich materiałach informacyjnych wydawanych przez instytucję – drukowanych repertuarach, programach, katalogach oraz na stronach internetowych Centrum. Wysokość zniżek wynosi od 30 do 50% ceny biletu

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
61 646 44 70
www.csdpoznan.pl/