BRAMA POZNANIA ICHOT

a) Bilet wstępu na ekspozycję w Bramie Poznania dla posiadaczy KDR – 5zł

Ponadto bilet wstępu na ekspozycję uprawnia do skorzystania z usługi audiowycieczki na Otrów Tumski w terminie 10 dni od daty zwiedzania ekspozycji. W celu skorzystania z usługi audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie należy okazać bilet wstępu na ekspozycję.

b) Bilet na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim dla posiadaczy KDR- 1 zł

Bilet na audio wycieczkę w przypadku pkt. a i b nie uprawnia do wejścia do innych instytucji kultury i dziedzictwa zlokalizowanych na terenie Ostrowa Tumskiego w tym w szczególności: Muzeum Archeologicznego, Archiwum Archidiecezjalnego, Rezerwatu Archeologicznego.
Zasady i godziny zwiedzania w tych podmiotach regulują osobne regulaminy zwiedzania i opłat.
Zniżki nie łączą się z innymi promocjami.

ul. Gdyńska 2
61-123 Poznań
61 647 76 34
bramapoznania.pl/