Bezpłatne specjalistyczne zajęcia w Centrum Klub

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”

Ruszyła rekrutacja na specjalistyczne, socjoterapeutyczne zajęcia w roku szkolnym 2021/2022! Kilka ważnych informacji o ofercie:

–  przeznaczona jest dla dzieci z Poznania w wieku szkolnym

– prowadzone są przez psychologów i pedagogów

–  zajęcia są bezpłatne

od 1988 pracuje na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin wspierając je w przeżywaniu trudności, pracując nad ich rozwojem i przeciwdziałając wykluczeniem społecznym. Flagową działalnością Centrum Klub są bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne w małych grupach, skierowane do dzieci z trudnościami relacyjnymi, komunikacyjnymi czy emocjonalnymi.

Wykwalifikowana kadra psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych pracuje na rzecz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami, będących w kryzysie czy zagrożonych przemocą i uzależnieniami. Wspierają także rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oferując im indywidualne konsultacje i warsztaty. Współpracują także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z kuratorami sądowymi, policją, placówkami oświatowymi, fundacjami  i odpowiedzialnym społecznie biznesem.

Działania są prowadzone w dwóch placówkach Centrum przy ul. Sienkiewicza 11 na poznańskich Jeżycach oraz Filii na Osiedlu Zwycięstwa w mieszkaniu w bloku 21 L. Centrum posiada salę gimnastyczną, w której prowadzone są zajęcia ruchowe i aktywizujące, siłownię, salę plastyczną wyposażoną w materiały plastyczne, gry planszowe i narzędzia do pracy socjoterapeutycznej oraz kuchnię, gdzie wspólnie z dziećmi przygotowujemy ciepły posiłek dla każdego uczestnika. Przyjazna, domowa atmosfera sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, zaufania i otwartości,  których nierzadko brakuje w domu rodzinnym dzieci.

Polecamy obserwowanie strony facebookowej Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”!