Harmonogram wypłat we wrześniu 2021

Harmonogram wypłat świadczeń ZAPLANOWANYCH na Wrzesień 2021: Terminy wypłat są orientacyjne – MOGĄ ULEC ZMIANIE z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń: 02.09 – spłaty Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna – łącznie do 31.08.2021 06.09 – przekazy pocztowe Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny 07.09 – A-C przelewy i karta … Czytaj więcej

Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, … Czytaj więcej

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/PCS-Poznan/SkrytkaESP. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularz wniosku został udostępniony w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do ,,Wyprawki dla gzubka’’ służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 28 … Czytaj więcej

Kiedy ,,Wyprawka dla gzubka’’ nie przysługuje

rodzice dziecka, na które wnioskują o ,,Wyprawkę dla gzubka’’ nie zamieszkują na terenie miasta Poznania; w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasta Poznań; wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka’’ został złożony po terminie wskazanym w uchwale Rady … Czytaj więcej

Miejsce i sposób załatwienia

Wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka’’ należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. postępowanie w sprawie ,,Wyprawki dla gzubka’’ kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia następuje w dniu złożenia wniosku, natomiast w przypadku konieczności wydania decyzji odmawiającej przyznania ,,Wyprawki dla gzubka’’ w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat ,,Wyprawki dla gzubka’’; otrzymać wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka’’; złożyć wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka’’ zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10 lub do Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. F. Ratajczaka 44. Osoby wnioskujące … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Przy odbiorze ,,Wyprawki dla gzubka’’ wymagany jest odpis aktu urodzenia dziecka do wglądu.  

Osoby uprawnione do ,,Wyprawki dla gzubka’’

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt   ,,Wyprawka dla gzubka’’ przysługuje niezależnie od dochodów: matce; ojcu; opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, ,,Wyprawka dla gzubka” przysługuje, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania. W przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden rodzic lub opiekun faktyczny, warunek … Czytaj więcej