PCŚ On-Line

Poznańskie Centrum Świadczeń starając się dostosować działalność do najwyższych standardów usług, umożliwia załatwienia niektórych spraw za pośrednictwem Internetu: na portalu ,platformie   lub PUE ZUS Już dziś, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zapewniamy możliwość skorzystania z poniższych z usług realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń: 1)     Zasiłek rodzinny oraz … Czytaj więcej

Karty dla Rodzin 3+

 Pobierz ulotkę informacyjną dotyczącą Karty dla Rodzin 3+ Priorytetem polityki rodzinnej na szczeblu państwowym oraz samorządowym jest podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia roli rodziny. Z myślą o rodzinach, które posiadają co najmniej troje dzieci powstały programy wspierające rodziny wielodzietne. W Poznaniu rodziny wielodzietne mają możliwość uzyskania uprawnień do: Karty Rodziny Dużej wynikającej z lokalnego Programu … Czytaj więcej

Pomoc mieszkaniowa

 Pobierz ulotke informacyjną pomocy mieszkaniowej Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób: posiadających tytuł prawny do lokalu; spełniających kryterium dochodowe; zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe. więcej Obniżka czynszu Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. … Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko. więcej Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego … Czytaj więcej

Świadczenia alimentacyjne

  Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia; … Czytaj więcej