Szanowni Państwo!

  W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy obsługi klienta w wydziałach Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

  Dysponent informacji

  * osoba fizyczna lub prawna wnioskująca w sprawach indywidualnych lub która ma przymioty strony w postępowaniu
  ** pracownik wydziału Urzędu Miasta Poznania lub miejskiej jednostki organizacyjnej

  Ocena pracy Poznańskiego Centrum Świadczeń

  Ocena aspektów pracy:

  1 - bardzo niezadowolony, 2 - niezadowolony, 3 - neutralny/obojętny, 4 - zadowolony, 5 - bardzo zadowolony

  a) dostępność informacji

  b) rzetelność informacji

  c) atmosferę obsługi

  d) skuteczność obsługi

  e) terminowość realizacji usługi

  Ocena przestrzegania przez pracowników zasad etycznych:

  1 - bardzo niezadowolony, 2 - niezadowolony, 3 - neutralny/obojętny, 4 - zadowolony, 5 - bardzo zadowolony

  a) praworządność

  b) odpowiedzialnosc

  c) jawność

  d) równe traktowanie klienta

  e) współpraca i uprzejmość w kontaktach z klientami

  Państwa oczekiwania/uwagi