Szanowni Państwo!

W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy obsługi klienta w wydziałach Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

Dysponent informacji

* osoba fizyczna lub prawna wnioskująca w sprawach indywidualnych lub która ma przymioty strony w postępowaniu
** pracownik wydziału Urzędu Miasta Poznania lub miejskiej jednostki organizacyjnej

Ocena pracy Poznańskiego Centrum Świadczeń

Ocena aspektów pracy:

1 - bardzo niezadowolony, 2 - niezadowolony, 3 - neutralny/obojętny, 4 - zadowolony, 5 - bardzo zadowolony

a) dostępność informacji

b) rzetelność informacji

c) atmosferę obsługi

d) skuteczność obsługi

e) terminowość realizacji usługi

Ocena przestrzegania przez pracowników zasad etycznych:

1 - bardzo niezadowolony, 2 - niezadowolony, 3 - neutralny/obojętny, 4 - zadowolony, 5 - bardzo zadowolony

a) praworządność

b) odpowiedzialnosc

c) jawność

d) równe traktowanie klienta

e) współpraca i uprzejmość w kontaktach z klientami

Państwa oczekiwania/uwagi